Anna en de anderen


‘Het is begin januari 2018. In ons huis in Frankrijk hangen tegenover mij aan de muur twee geschilderde portretten van dezelfde vrouw. De schilder van deze portretten is Frits Du Mee. Van hem weet ik niet meer dan geboorte- en sterfdatum (1879-1957). Van de vrouw weet ik iets meer en het is om haar dat ik dit project begin. Haar naam is Anna Polak en zij was een van de zusters van mijn grootvader Jacob Polak. In de Tweede Wereldoorlog is zij gedeporteerd en vermoord. Wat ik ook weet is hoe de schilderijen bij mijn vader terecht zijn gekomen. Na zijn overlijden zijn ze in mijn bezit gekomen. Behalve de schilderijen met het portret van Anna erfde ik ook een kist met familiefoto’s, een fotoalbum en de zogenaamde familiepapieren.’

 

Zo begint het boekje Anna en de anderen van Inge Polak. In 28 hoofdstukjes schetst zij het verhaal van haar familie en in het bijzonder van haar oudtante Anna. Tijdens het vormgeven kreeg ik de beschikking over een groot deel van de inhoud van de kist met foto’s en familiepapieren. Deze papieren bestonden uit persoonlijke brieven, kaarten, kattebelletjes, advertenties, divers drukwerk en officiële brieven van verschillende (overheids)instanties. Het was bijzonder om hierin te grasduinen voor dit indringende verhaal.

Beeldredactie en structuur

 

Het boekje is opgedeeld in drie delen: 1 Aaron & Keetje, 2 Samuel & Elly en 3 Jacob & Greet. Het verhaal van Anna is hier doorheen geweven.

De officiële brieven zijn tussendoor opgenomen en gezet in grijs en kleinkapitaal. De persoonlijke brieven zijn in cursief en hebben een tint uit de gelaatskleur van Anna op de cover.

Na deze drie delen is een fotokatern opgenomen, ingedeeld door een globale tijdlijn. Deze begint in 1888, met de 18-jarige vader van het gezin, Aaron David Polak en eindigt in 1945 met de herwonnen vrijheid van drie van zijn zonen, Jacob (Jaap), Nehemias (Hemy) en Isodoor (Ies).

Op de achterkant staat, in rood, de stamboom (voor zover deze bekend is).

Omslag en enkele pagina's