Rudolf Steiner – Uit de sterren


De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen geeft inmiddels 28 jaar boeken uit van het werk van Rudolf Steiner in het Nederlands. In 2019 wilde zij een nieuwe stap zetten en daarmee de boeken toegankelijker maken voor een breder publiek. Ik werd, via uitgever Hapé Smeele, gevraagd om de vormgeving op te pakken.

Zelf was ik niet goed bekend met de teksten van Steiner. Ik vond ze ingewikkeld, vaak ongrijpbaar. Wel maakte ik gebruik van producten en diensten die uit het antroposofisch gedachtegoed voortkomen, zoals biologisch-dynamische levensmiddelen, Weleda-artikelen en de Triodosbank. Deze ontoegankelijkheid tot zijn oorspronkelijke werk bleek bij veel mensen voor te komen. De Stichting wil dat proberen op te lossen door het schrijven van inleidingen bij zijn voordrachten en door het maken van verbindingen tussen zijn denkbeelden en de dagelijkse praktijk. Voor deze eerste vernieuwde uitgave is hiermee een begin gemaakt.

Ontwerpfase

 

Bij het onderzoek naar de boeken die reeds verschenen waren, viel het me op dat ze bijna hermetisch gesloten leken. De typografie was vrij donker en de teksten waren erg compact gezet. Er mocht meer lichtheid, ruimte en poëzie in. Een letter die veel lichter en opener oogt als broodtekst, is Collis van The Enschedé Font Foundry (TEFF). Hij is ook krachtig en elegant voor op de cover en in grotere citaten.

Om de toegankelijkheid te vergroten is ook het omslag veranderd. Van geplastificeerd hardcover naar tactiel softcover waarbij het papier zicht- en voelbaar blijft. En van volle kleurvlakken naar één vrije vorm in één kleur. Die vorm en kleur veranderen per boek en worden tot een eigen vormlijn op de ruggen van de boeken in de reeks. Deze vormen komen terug in het binnenwerk om de lezer ruimte te geven voor reflectie.

Het ontwerp voor de cover heb ik ontwikkeld via linosneden. Om een grote oplage te kunnen maken wordt het omslag gezeefdrukt, eveneens een ambachtelijk proces. Dat levert een subtiele kwaliteit op. Daarmee hoop ik recht te doen aan de ideeën van deze denker.

Cover en enkele pagina’s binnenwerk